Eenzaamheid herkennen bij senioren: 5 signalen

Terug naar overzicht

Home Instead Thuisservice heeft zich in 2020 aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Als lid dragen we graag bij om het patroon van eenzaamheid te doorbreken door het onderwerp regelmatig onder de aandacht te brengen en met de inzet van onze CAREGivers. De eerste stap om eenzaamheid te doorbreken, is door het te herkennen. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd, hoe meer je voor iemand kunt betekenen. Lees verder om de eerste 5 signalen om eenzaamheid onder senioren te herkennen!


1. Negatieve gedachten
Angst, depressiviteit, machteloosheid en verdriet zijn symptomen van eenzaamheid. Het leven voelt voor eenzame senioren soms uitzichtloos aan. Zij vinden het moeilijk om nog de leuke dingen van hun leven te zien. De focus komt steeds meer te liggen op negativiteit.

2. Verwaarlozing
Senioren die eenzaam zijn, hebben soms moeite om zichzelf of hun huis goed te verzorgen. Er treedt verwaarlozing op. Soms vanuit een gevoel dat er toch niemand is die het opmerkt, soms is het juist een schreeuw om hulp van buitenaf.

3. Sociale isolatie
Eenzaamheid kan sociale isolatie tot gevolg hebben. Vaak is dit een gevolg van de symptomen, zoals teleurstelling, verdriet of het verlies van vertrouwen in andere mensen. Als iemand zichzelf of de omgeving verwaarloost, ontstaat schaamte, waarna de senior zichzelf isoleert. Een lastige situatie, zeker wanneer het daardoor steeds moeilijker wordt om in contact te komen.

4. Toename gebruik van alcohol of medicatie
Sommige eenzame senioren gaan meer alcohol of medicatie gebruiken. Daarnaast kan het toegenomen gebruik hiervan juist weer leiden tot eenzaamheid. Negatieve emoties worden tijdelijk verdoofd. Iemand die lange tijd veel drinkt of kalmerende medicatie gebruikt kan ook het sociale netwerk en vangnet kwijtraken.

5. Levensgebeurtenissen
Een ingrijpende levensgebeurtenis kan het begin vormen van eenzaamheid. Het overlijden van een partner of kind bijvoorbeeld. Maar ook andere veranderingen, zoals een ziekte of verhuizing hebben impact. Senioren kunnen zich eenzaam gaan voelen wanneer vertrouwde mensen of omstandigheden veranderen.

Senioren die vereenzamen, melden dat vaak zelf niet. Vaker trekt iemand zich terug en wordt het lastiger om in contact te komen. Eenzaamheid zo vroeg mogelijk signaleren en bespreekbaar maken is daarom belangrijk. Alert zijn op de signalen kan ervoor zorgen dat iemand zich veel minder eenzaam voelt. Wil je meer voor iemand betekenen die eenzaam is? Nodig bijvoorbeeld eens een buurtbewoner uit voor een lokale activiteit. Lees hier nog meer tips om eenzaamheid te doorbreken. Op de website van Een tegen eenzaamheid vind je tips als je zelf iets wil betekenen voor een bekende of onbekende die zich eenzaam voelt. Help een familielid, vriend of buur of een onbekende. Veel gemeenten hebben een lokale coalitie om eenzaamheid aan te pakken. Bekijk hier wat je kunt doen voor eenzame senioren bij jou in de buurt.