Herken valrisico’s op tijd met de gratis checklist ‘Veiligheid Thuis’

Terug naar overzicht

Wist u dat iedere 6 minuten een senior op de Spoedeisende Hulp belandt vanwege een val in de eigen woning? Juist thuis, waar mensen zich het veiligst voelen, lopen zij het grootste risico op vallen.


Een val van een senior kan grote fysieke en mentale gevolgen hebben waardoor de wens om langer, vitaal en veilig thuis te wonen onder druk komt te staan.

Als senior of als familie van de senior kunt u door relatief simpele aanpassingen in en om het huis al veel gevaarlijke situaties voorkomen. 

Vanuit Home Instead Thuisservice verstrekken we gratis onze checklist ‘Veiligheid Thuis’ om de risicovolle situaties in kaart te brengen. Deze kunt u hier downloaden. 

Door op tijd de valrisico’s te herkennen kan veel leed bespaard blijven. Meer weten over het belang van een veilige woonomgeving? Klik hier door.