Week tegen eenzaamheid

Terug naar overzicht

Kom erbij en neem deel aan de week tegen eenzaamheid! Als lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid hebben we als doel om met elkaar meer maatschappelijke aandacht te creëren voor eenzaamheid onder senioren en dat is hard nodig!


Volgens het Nationale Ouderenfonds voelt ruim de helft van de 55-plussers zich eenzaam.

1 op de 11 senioren geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 500.000 mensen!


Ongeveer 50% van de senioren voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een senior een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.

Vanuit Home Instead Thuisservice zijn we ervan overtuigd dat dit niet alleen anders kan, maar ook anders moet. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en dat begint allemaal bij het zetten van de eerste stap: het herkennen van eenzaamheid. Achter gesloten deuren kan dat soms lastig te herkennen zijn en daarom delen we vandaag graag 3 tips zodat ook jij de eerste stap kunt zetten!

1. Ga het gesprek aan en vraag door
Misschien herken je het wel, je steekt af en toe je hand op naar de buurman of je zet de vuilnisbak voor hem buiten wanneer hij dat vergeten is. Ga eens een stapje verder en vraag (met inachtneming van de huidige maatregelen) eens hoe het met de buurman gaat. Hoe ziet zijn leven er eigenlijk uit? Krijgt hij nog wel eens bezoek? Door het gesprek aan te gaan en door te vragen kun je in kaart brengen of er voldoende sociale steun is en of er nog genoeg sociale contacten zijn.

2. Zorgt iemand nog wel goed voor zichzelf?
Eenzaamheid kan herkend worden aan verschillende lichamelijk signalen. Zoals grote schommelingen in het gewicht, een verhoogde spierspanning, vermoeidheidsklachten en een verslechterde zelfzorg. Eenzaamheid kan ook psychische klachten met zich meebrengen. Je moet hierbij denken aan een negatief zelfbeeld, gevoelens van uitzichtloosheid en het gevoel nergens meer het nut van in te zien.

3. Wees alert bij ingrijpende levensgebeurtenissen
Na een scheiding, een overlijden of tijdens een ziekbed kan het gevoel van eenzaamheid enorm toenemen. Juist in dit soort periodes kan het verlangen naar sociale steun groter zijn dan voorheen. Een luisterend oor of het maken van een wandeling door de natuur kan dan al een groot verschil maken.

Laten we met elkaar wat meer naar elkaar omkijken, want ondanks dat bovenstaande herkenningspunten ook op iets anders kunnen wijzen, kan het geen kwaad om je bewuster te zijn van de eenzaamheid om ons heen.

Ben je benieuwd hoe je na het signaleren van eenzaamheid een volgende stap kunt zetten? Houd onze website en Facebookpagina in de gaten! Volgende week delen we tips waarmee jij de eenzaamheid kunt doorbreken!