Het snel kunnen inzetten van zorg is een van onze sterkste punten - Home Instead Drechtsteden

Terug naar overzicht

Wist je dat Home Instead Thuisservice 44 vestigingen heeft met ruim 2.300 CAREGivers? Iedere vestiging met een eigen achtergrond en verhaal. Deze maand vertellen franchiseondernemers Sander Bierkens en Marijke Douw alles over de start van hun tweede vestiging Home Instead Thuisservice Drechtsteden. Waarom zijn zij een tweede vestiging begonnen, hoe richten zij dit in en wat is de drijfkracht van het team? Ze vertellen het je graag!

Met welke gedachten zijn jullie de vestiging gestart?

“De vestiging Drechtsteden is onze tweede vestiging. De eerste vestiging van de Zuid-Hollandse eilanden was volop aan het groeien en we merkten dat we erg veel energie hadden gekregen van het opstarten van een vestiging; dat pionieren, uitdagingen aangaan en mogelijkheden ontdekken om de Home Instead Thuisservice formule van de grond te krijgen”, vertelt Sander Bierkens enthousiast.  

“De regio Drechtsteden ligt naast die van de Zuid-Hollandse eilanden en was als enige mogelijke 2evestiging voor ons daarvoor geschikt. Mede door het succes van onze eerste vestiging zijn we toen gestart met de vestiging Drechtsteden. We hadden ook signalen ontvangen dat er behoefte was aan de ondersteuning voor senioren met dementie zoals Home Instead dat op haar unieke wijze doet.” 

Wat is de drijfkracht?

“Marijke en ik sturen de vestiging op afstand aan. Paola, voormalig klantcoördinator van de Zuid-Hollandse eilanden is als regiomanager aangesteld. Na 5 maanden hebben we het team uitgebreid met een klantcoördinator, een voormalig casemanager dementie, en sinds kort ook een planner.”

“Door deze opzet binnen het team kan de klantcoördinator optimaal netwerken en Home Instead bekendheid geven, voornamelijk bij de casemanagers dementie in de regio. Vanuit haar vorige functie heeft ze gemakkelijk contact met zorgorganisaties en bovendien is ze een kei in “serving in a service culture”. 

“De uitdaging voor ons is om Home Instead als organisatie meer bekendheid te geven met name voor de begeleiding van senioren met dementie. Daarnaast is het natuurlijk een mooi doel om Drechtsteden als vestiging net zo succesvol te laten worden als de vestiging op de Zuid-Hollandse eilanden. Dat zijn de drijfveren van het team.” 

Hoe maken jullie het verschil in de wereld van ouderenzorg?

“Snel handelen, adequaat inspringen op de zorgvraag en pro-actief meedenken met de casemanagers in het verder beloop van de zorg thuis voor de klant. Vooral het snel kunnen inzetten van zorg thuis, op de momenten dat de klant dat wil is één van onze sterkste punten. Gaandeweg zien de casemanagers dementie en thuiszorgorganisaties steeds meer hoe Home Instead inderdaad de mantelzorger ontlast. Het leefplezier van senioren thuis wordt vergroot. Ook de familie ziet deze positieve veranderingen die zijn of haar naaste doormaakt dankzij de aandachtvolle ondersteuning van Home Instead: er wordt bijvoorbeeld beter gegeten en meer initiatief genomen door de klant.” 

Het typische van de Drechtsteden zie je dat ook terug in de vestiging? De werkwijze of de sfeer intern?

“Drechtsteden is ten opzichte van de Zuid-Hollandse eilanden een stedelijk gebied. Dat geeft met planning en roostering voordelen. Verder zijn er geen specifieke zaken anders en werken we met het team op ons best om de senior en mantelzorger zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Hoe ervaren jullie het om ondernemers te zijn?

“Om samen met een team, bijna uit het niets, wat moois op te zetten voor senioren met dementie geeft ons de meeste voldoening. Als je dan ook nog ziet dat je onderneming groeit en je positieve reacties krijgt van familie en verwijzers is dat alleen maar mooi!”

Is er een bijzondere anekdote of gebeurtenis die jullie willen delen over of vanuit Home Instead Drechtsteden?

“Bij een klant van 95 jaar wiens 85-jarige zus de eerste contactpersoon was liep de casemanager stuk op de in te vullen zorgvraag van mevrouw. Alles werd door haar zus geweigerd en geannuleerd. Ten einde raad werd Home Instead gevraagd. Het is mooi om te zien dat we uiteindelijk, ondanks de complexere situatie, ondersteuning bieden door, na meerdere CAREGivers, de juiste match te hebben gevonden. Naast een tevreden klant is ook de zus tevreden.”