Fijne Pasen!

Terug naar overzicht

Het is Pasen! Een mooi moment om deze bijzondere feestdag eens onder de loep te nemen. Weet jij waarom we eieren verstoppen en matses eten? We lichten graag 3 paastradities uit!

1. Wat bepaalt wanneer we Pasen vieren?
Ieder jaar vieren we Pasen in maart of april maar wanneer precies daar lijkt geen touw aan vast te knopen. Want waarom vieren we Pasen nu uitgerekend dit weekend?

Nou dat zit zo… Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na het begin van de lente valt. Hierbij wordt niet de astronomische volle maan, maar de gemiddelde berekening van de ‘kerkelijke’ volle maan aangehouden. Voor de bepaling van de lente is de standaarddatum 21 maart gekozen en dat maakt dat we dit jaar Pasen vieren op 12 & 13 april.

2. Waarom eten we matses en waar komen ze vandaan?
Eigenlijk zijn ze droog en smakeloos en toch worden er ieder jaar miljoenen van gegeten, de matse.
Het eten van matses is eigenlijk een Joodse traditie. In het Jodendom wordt tijdens Pesach – een van de belangrijkste feestdagen van deze religie – de joodse slavernij en de uittocht uit Egypte herdacht. Deze uittocht, die geleid werd door Mozes, vond vermoedelijk rond de vijftiende eeuw voor onze jaartelling plaats.Door met Pesach ongezuurde broden, de matzah of matses, te eten staan gelovige Joden stil bij het feit dat hun voorouders vele eeuwen eerder in allerijl moesten vluchten. Zo snel, dat er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen. Hoewel de viering van Pesach en Pasen zijn losgekoppeld, is de matse een populair paasgerecht.

Wist je dat de Joodse matses van oorsprong vierkant zijn? Als verwijzing naar de tegels die de Joden tijdens de ballingschap in Egypte bakten van rivierklei uit de Nijl. Een grappig feitje is dat naast de vorm ook de spelling van de ‘matse’ is veranderd. Na de komst van de populaire ‘Hollandia Matzes’ schrijven de meeste Nederlanders de matse met een ‘z’ en dat terwijl het in de officiële spelling nog steeds met een ‘s’ wordt geschreven.

3. Waarom verstoppen we onze eieren?
Ook dit heeft te maken met een oud ritueel. Vroeger begroeven de Germanen namelijk eieren op de akkers. De boeren geloofden destijds namelijk dat de eieren de akkers weer vruchtbaar zouden maken. Het was een soort van gebed.Volgens katholieken werden paaseieren door vliegende klokken verspreid. Die klokken zouden in Rome zijn gezegend en op paaszondag terugkeren. Vanuit Rome hadden ze blijkbaar eieren meegebracht, die ze eenmaal terug in het land verspreidden.