Terug naar tarieven

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op 24-uurszorg in een verpleeghuis, instelling of de thuissituatie. De wet is bedoeld voor mensen die zware of intensieve zorg nodig hebben. In alle gevallen is de betrokkene vanwege ziekte of een aandoening blijvend aangewezen op permanente ondersteuning. Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als er blijvend intensieve zorg thuis nodig is. En wanneer er 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is.

Wanneer u een zorgindicatie in zorg in natura of pgb op basis van de Wet langdurige zorg heeft, hebben wij met verschillende zorgkantoren bijzondere afspraken gemaakt op grond waarvan u met uw indicatie bij ons 25% meer tijd beschikbaar krijgt.

Home Instead biedt Wlz zorg thuis op basis van het Modulair Pakket Thuis (MPT). Een goede mogelijkheid wanneer er intensieve begeleiding en ondersteuning nodig is waarbij we maatwerk kunnen realiseren door de zorg thuis aan te sluiten op de behoeften van de senior. Voor een MPT betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK kunt u meer lezen over de eigen bijdrage en met de eigen bijdrage rekenhulp de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Meer lezen over andere financieringsvormen?

Op particuliere basis

De begeleiding en ondersteuning van onze CAREGivers is ook mogelijk op particuliere bekostiging op basis van de geldende uurtarieven. Neem hiervoor contact op met een vestiging in de buurt.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u nodig heeft, welke zorg uw thuis nodig hebt of hoe u de diensten kunt afnemen, neem dan gerust contact op met één van onze vestigingen. Wij informeren u op basis van uw persoonlijke situatie graag over de diverse mogelijkheden.